Quạt thông gió Dasin KVF-2460

  • Kích thước: 718 x 240 x 718 mm
  • Đường kính cánh: 60
  • Tốc độ điều khiển: 1
Danh mục: