Quạt thông gió Dasin KVF-3076

  • Kích thước: 870 x 240 x 870 mm
  • Đường kính cánh: 76
  • Tốc độ điều khiển: 1
Danh mục: