Ống gió mềm quạt hút KIN-200

Đường kính : 240 mm
Độ dài : 4100 mm