Ống gió mềm quạt hút KIN-300

Đường kính : 320 mm
Độ dài : 4870 mm