Ống gió mềm quạt hút KIN-500

Đường kính : 490 mm
Độ dài : 5000 mm